ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2564  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

24 ธันวาคม 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแสสังคมให้มีความตื่นตัวและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ธันวาคม 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง