ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างกระแสสังคมให้มีความตื่นตัวและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2564  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่

24 มกราคม 2565  7

ตารางราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเชิงรุกสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

24 ธันวาคม 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง