ประกาศเลขที่ 23/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 11 มกราคม 2565  18  สำนักงานเลขานุการกรม

11 มกราคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มกราคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สำหรับภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง