ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2565  11  สำนักงานเลขานุการกรม

11 มกราคม 2565  24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 มกราคม 2565  20

ประกาศเลขที่ 23/2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ยอดนิยมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding