ช้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2565) ซื้อกล่องอเนกประสงค์ 70 ใบ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

10 มกราคม 2565  25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มกราคม 2565  26

ประกาศเลขที่ 21/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding