ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มกราคม 2565  24  สำนักงานเลขานุการกรม

07 มกราคม 2565  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ โดยวิธีคัดเลือก

10 มกราคม 2565  7

ช้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.10/2565) ซื้อกล่องอเนกประสงค์ 70 ใบ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง