ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.3/2565) จ้างจัดทำชุดข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงฯ (บริษัท โอเฟนเซิร์ฟ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

07 มกราคม 2565  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานแห่งชาติด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มกราคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.4/2565) จ้างจัดทำรายงานแห่งชาติฯ (บริษัท โอเฟนเซิร์ฟ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง