ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2564  17  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

30 ธันวาคม 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 มกราคม 2565  54

ประกาศเลขที่ 17/2565 ประกวดราคาจ้างขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)