ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กยผ.1/2565) ซื้อวัสดุสำนกงาน จำนวน 12 รายการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2564  16  สำนักงานเลขานุการกรม

29 ธันวาคม 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

30 ธันวาคม 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง