ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2564  31  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

24 ธันวาคม 2564  18

ตารางราคากลาง จ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่

28 ธันวาคม 2564  31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARA-CoV2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง