ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะ new normal ชิวิตวิถีใหม่ไร้ขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 24-29 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1293 deqpcenter@deqp.mail.go.th 24 ธันวาคม 2564  44  สำนักงานเลขานุการกรม

15 ธันวาคม 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ธันวาคม 2564  27

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 24-29 ธันวาคม 2564 โทร 02-2788400 ต่อ 1296 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th