ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮฉ ๘๘๕ กรุงเทพมหานคร 23 ธันวาคม 2564  13  สำนักงานเลขานุการกรม

22 ธันวาคม 2564  19

ประกาศเลขที่ 14/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ธันวาคม 2564  8

ข้อสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.13/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฮฉ 885 (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด)