ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.12/2565) จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังไฟป่าฯ (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564  17  สำนักงานเลขานุการกรม

22 ธันวาคม 2564  27

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.13/2565) จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าฯ (บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2564  28

ประกาศเลขที่ 14/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนายกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)