ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.13/2565) จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าฯ (บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564  10  สำนักงานเลขานุการกรม

22 ธันวาคม 2564  19

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.4/2565) จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2564  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.12/2565) จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังไฟป่าฯ (บริษัท วิศรา แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง