ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.4/2565) จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564  27  สำนักงานเลขานุการกรม

21 ธันวาคม 2564  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการพัฒนาโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2564  27

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.13/2565) จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าฯ (บริษัท นภา กรีนเอิร์ท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง