ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประกอบการพัฒนาโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่

17 ธันวาคม 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธันวาคม 2564  19

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กยผ.4/2565) จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คฯ (บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง