ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่

14 ธันวาคม 2564  22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการจัดการขยะที่ต้านทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2564  18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง