ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work เกียรติบัตรและจัดพิมพ์โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่

20 ธันวาคม 2564  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ธันวาคม 2564  14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการจัดการขยะที่ต้านทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง