ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธันวาคม 2564  10  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

20 ธันวาคม 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาสู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ธันวาคม 2564  17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำแนวทางส่งเสริมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง