ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก 16 ธันวาคม 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม

16 ธันวาคม 2564  23

ประกาศเลขที่ 12/2565 จ้างส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2564  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง