ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฒท 4317 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2564  19  สำนักงานเลขานุการกรม

14 ธันวาคม 2564  42

ประกาศเลขที่ 9/2565 จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธันวาคม 2564  18

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.12/2565) จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ ฒท 4317 กทม. (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง