ประกาศเลขที่ 9/2565 จ้างส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2564  29  สำนักงานเลขานุการกรม

13 ธันวาคม 2564  35

ประกาศเลขที่ 8/2565 ประกวดราคาจ้างเสริมศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

14 ธันวาคม 2564  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฒท 4317 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง