ประกาศเลขที่ 7/2565 จ้างประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ธันวาคม 2564  23  สำนักงานเลขานุการกรม

09 ธันวาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาแนวทางการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรการศึกษา

09 ธันวาคม 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)