ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก 09 ธันวาคม 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม

09 ธันวาคม 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.11/2565) จ้างพัฒนากระบวนการให้คำแนะนำฯ (นายวิโรจน์ ติปิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 ธันวาคม 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาแนวทางการบูรณาการเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรการศึกษา