ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม

22 มีนาคม 2566  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Pipette จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มีนาคม 2566  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (จ้างพัฒนากลไกการเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ)