ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Pipette จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566  2  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

21 มีนาคม 2566  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กจธ.2/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มีนาคม 2566  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง