ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2566  4  สำนักงานเลขานุการกรม

21 มีนาคม 2566  6

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2566  1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กจธ.2/2566) ซื้อวัสดุสำนักงาน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง