ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 มีนาคม 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการรถตู้ปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มีนาคม 2566  2

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ)