ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างสารกลุ่ม Aldehyde ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

16 มีนาคม 2566  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มีนาคม 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการรถตู้ปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง