ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2566  5  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

16 มีนาคม 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาชุดผลิตน้ำกลั่นความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม 2566  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างสารกลุ่ม Aldehyde ในอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง