ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล 03 มีนาคม 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม

09 มีนาคม 2566  12

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2566) จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังฯ. (บริษัท แกรนด์เทค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มีนาคม 2566  12

ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 8-13 มีนาคม 2566 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 1202 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th