ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.6/2566) จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังฯ. (บริษัท แกรนด์เทค จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2566  12  สำนักงานเลขานุการกรม

07 มีนาคม 2566  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  13

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล