ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2566  1  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

03 มีนาคม 2566  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดองค์ความรู้แหล่งกำเนิดของไมโครพลาสติกและศักยภาพการบำบัดไมโครพลาสติกของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 มีนาคม 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและทางชีววิทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง