ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสร้างนวัตกรรมพืชชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 มีนาคม 2566  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 มีนาคม 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (Automatic titrator) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง