ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2566  3  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 กุมภาพันธ์ 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง