ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุม โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2566  2  สำนักงานเลขานุการกรม

27 กุมภาพันธ์ 2566  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.9/2566) ซื้อถังดับเพลิงสรเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง (บริษัท โพลลี่ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กุมภาพันธ์ 2566  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง