ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.9/2566) ซื้อถังดับเพลิงสรเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง (บริษัท โพลลี่ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2566  5  สำนักงานเลขานุการกรม

23 กุมภาพันธ์ 2566  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการเป็นผู้จัดการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ISO IEC 17043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กุมภาพันธ์ 2566  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุม โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง