เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2565  8  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

12 พฤษภาคม 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

18 พฤษภาคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง