ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 12 พฤษภาคม 2565  14  สำนักงานเลขานุการกรม

12 พฤษภาคม 2565  23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

12 พฤษภาคม 2565  8

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง