เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

06 พฤษภาคม 2565  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤษภาคม 2565  13

ประกาศเลขที่ 32/2565 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)