ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565  9  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

06 พฤษภาคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการใช้บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง