ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการใช้บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565  10  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

06 พฤษภาคม 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทรับรองตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง