ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565  17  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

06 พฤษภาคม 2565  21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลงานตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมการใช้บัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง