ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565  24  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

06 พฤษภาคม 2565  27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลงานตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง