ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าข้อมูลเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565  31  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

05 พฤษภาคม 2565  20

ตารางราคากลาง จ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

06 พฤษภาคม 2565  27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง