เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗กพ ๖๑๖๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2565  4  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 พฤษภาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  8

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Potassium Dichomate Standard Solutions Model PDC๐๖-๐๗๐๑ /Didymium Filter /Neutral Filter /Holmium Filter รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง