ตารางราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 21 เมษายน 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

20 เมษายน 2565  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เมษายน 2565  19

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 เมษายน 2565 โทร 02-278-8400 ต่อ 1708 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th