ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2565  8  สำนักงานเลขานุการกรม

07 เมษายน 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กคจ.1/2565) จ้างเช่ารถบัส จำนวน 2 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2565  12

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565