ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรสบัสรับจ้าง สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

07 มีนาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 มีนาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง