ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

01 กุมภาพันธ์ 2565  15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์คลิปวิดีโอส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง